Υπερφίλτρανση

Εύρος διήθησης από 0,01 μm έως 0,1μm

Η υπερφίλτρανση είναι ένα ειδος μεμβράνης (PVDF) που μπορεί να έχει μέγεθος πόρων έως 0,01 μm. Δεν είναι τόσο δημοφιλή όσο η αντίστροφη όσμωση λόγω του κόστους κατασκευής, αλλά είναι μια εξαιρετική εναλλακτική για άτομα που θέλουν να έχουν καθαρό νερό αλλά δεν θέλουν να αφαιρέσουν τα πάντα από το νερό, όπως το ασβέστιο και το μαγνήσιο. Προορίζονται για εφαρμογή σε περιοχές όπου το νερό του δικτύου είναι σχετικά καλής ποιότητας. Τις περισσότερες φορές συνδιάζονται με φίλτρα άνθρακα και ιζημάτων για να βοηθήσουν στην επέκταση της χρήσης τους. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο μπορούν να αφαιρεθούν από το νερό ρύποι όπως

  • Βακτήρια
  • Ιοί
  • Κύστεις
  • Αιωρούμενα σωματίδια
  • Βρώμιο
  • Επιβλαβείς ουσίες