Μικροφίλτρανση

Εύρος διήθησης από 0,1 μm έως 1 μm.

Η μικροφίλτρανση είναι ένας τύπος διήθησης, αλλά με πολύ πιο πυκνό και μικροσκοπικό πόρο που τους επιτρέπει να απομακρύνουν ρύπους που δεν μπορεί ένα τυπικό φίλτρο μεγαλύτερης διαπερατότητας. Συνήθως δε χρησιμοποιούνται στα πρώτα στάδια μίας συστοιχίας φίλτρων, λόγω της χαμηλότερης διαπερατότητας τους που τα καθιστά αρκετά αποτελεσματικά στην απομάκρυνση των ρύπων που είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία όπως

 • Χλώριο
 • Οσμές
 • Χημικά
 • Πτητικές ενώσεις
 • Χρώματα
 • PCB
 • Φυτοφάρμακα
 • Μόλυβδο
 • Ζιζανιοκτόνα
 • Χλωροφόρμιο
 • Βαρέα Μέταλλα