Φίλτρα Ιζημάτων / Μαγνητικά

Εύρος διήθησης από 1 μm έως 200 μm.

Η διήθηση ιζημάτων χρησιμοποιείται ευρέως τόσο σε εμπορικά όσο και σε οικιακά δίκτυα και διατίθενται σε διάφορες μορφές και μεγέθη. Ο κύριος σκοπός τους είναι να αφαιρέσουν μεγαλύτερα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και να τα εμποδίσουν να εισέλθουν στο επόμενο στάδιο της διήθησης του νερού, όπως,

  • Σκόνη
  • Χώμα
  • Σκουριά
  • Ιζήματα
  • Λάσπη
  • Μερική αποσκλήρυνση